photo_2021-03-29_19-47-28

لیست به روز شده کشورهای پر خطر جهت سفر به ایران با شرایط ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا

همانگونه که ملاحظه میفرمایید سفر از سوئد به ایران با ارایه تست منفی PCR کرونا با اعتبار ۹۶ساعت قبل از ورود به ایران بلامانع می باشد 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email